Powered by Blogger.
नेपाल टेलिकम सिन्धुलीको सूचना !

नेपाल टेलिकम
सिन्धुली
सूचना !   सूचना !!  सूचना!!!


उपरोक्त सम्बन्धमा यस कार्यालय बाट संचालन भएका सम्पुर्ण PSTN  लाईन हरु पुरानो प्रबिधि बाट नयाँ आईपी वेस्ड प्रबिधिमा संचालन गर्नको लागी मितिः२०७४/०५/२७ गते देखी २०७४/०५/२९ गते सम्म ल्याण्ड लाइन अवरुद्व हुनसक्ने भएकोले आदरनिय ग्राहक महानुभाव हरुमा पर्न जाने असुबिधा प्रति नेपाल टेलिकम सिन्धुली क्षमा प्रार्थी छ ।
उपेन्द्र राय यादब
कार्यालय प्रमुख

0 comments

Write Down Your Responses

second_add